[LG전자] FOSSLight Community Day 개최 안내

2023.11.30 목요일 제2회 FOSSLight Community Day가 열립니다.

아래 FOSSLight Community Day 사전 등록 링크를 통해 참여 신청 부탁드립니다!!

  •  

 

 

FOSSLight Community Day 발표자 신청

  • ⦁ 신청 기간 : 2023.10.31 ~ 2023.11.12
  • ⦁ 신청 결과 안내 : 2023.11.13 (개별 안내 예정)
  • ⦁ FOSSLight Community Day 발표 신청하기 : https://forms.gle/kdTDwYRK1DZAZG8o6

 


 

  • share
후원